Dom naroda - Delegati


DELEGATI U DOMU NARODA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH
          (SAZIV 2022. - 2026.)
    
  

                   BOŠNJACI                                                 STRANAČKA PRIPADNOST

   1. ALAGIĆ NEZIM

NPI

   2. ALIĆ SENAD

PDA

   3. BABIĆ AMRA

NIP

   4. BAŠIĆ MIRNES

SDA

   5. BEGIĆ EMIR

SDBIH

   6. BEŠLIJA VILDANA

NAŠA STRANKA

   7. ČAMPARA ALJOŠA

NIP

   8. ČOLAKOVIĆ FAHRUDIN

SDA

   9. DAUTOVIĆ EMIR

NES

  10. DELIĆ ELDIN

SDA

  11. HADŽIĆ DŽEVAD

SDP

  12. HODŽIĆ HIKMET

SDA

  13. MAHMIĆ MEHMED

SDA

  14. MEMIDŽAN IRMA

SDA

  15. MEMIŠEVIĆ MEHMED

SDA

  16.  OBUĆA AIDA

SDA

  17. ORLOVIĆ AMIR

DF

  18. SEJARIĆ AZHAR  

NIP

  19. SIVIĆ ALMINA

NES

  20. GAVRANKAPETANOVIĆ 
SMAILBEGOVIĆ- 
FATIMA

STRANKA ZA BiH         

  21. ŠIŠIĆ DAMIR

SDA

  22. ZAHIRAGIĆ HARIS

SDA

  23. ZUKIĆ MUAMER

SDA


 

                HRVATI                                                 STRANAČKA PRIPADNOST       

    1. BANOVIĆ SILVA

NIP

    2. BILIĆ ANTO

HDZ 1990

    3. DŽEBA DAMIR

HDZ BiH

    4. FEJZIĆ BERINA

BNS

    5. ILIĆ ILIJA

HDZ BiH

    6. IVIĆ IVAN

HNP

    7. KONTA DRAGAN

HDZ BiH

    8. MANDIĆ TOMISLAV

HDZ BiH

   9. MARJANOVIĆ DAMIR

    POKRET „ZA NOVE GENERACIJE“   

   10. MARTINOVIĆ TOMISLAV

HDZ BiH

   11. MRNJAVAC BORIS

HDZ BiH

   12. MUJKANOVIĆ MARINA  

SDP

   13. NAKIĆ ILIJA

HDZ BiH

   14. ODAK IVAN

HDZ 1990

   15. PAVKOVIĆ IVICA

HDZ BiH

   16. RAGUŽ IVA

HDZ BiH

   17. SOLDO OLIVER

HDZ BiH

   18. ŠANTIĆ TANJA

NES

  19. ŠARAVANJA-ZRIMŠEK IVANA

HDZ BiH

  20. ŠARIĆ MLADEN

HDZ 1990

  21. ŠEVO MILAN

HDZ BiH

  22. ŠIMUNOVIĆ IVO

HDZ BiH

  23. TADIĆ IVO

HDZ BiH

   


                        SRBI                                                STRANAČKA PRIPADNOST

   1. ATANASIJEVIĆ LJUBINKA       

                                 SDP                                  

   2. BROĆETA GORAN

SNSD

   3. BULAJIĆ GORAN

DF 

   4. CVIJETIĆ BRANKA

NOVI POČETAK

   5. DAMJANOVIĆ DRAGANA

SRPSKI NACIONALNI POKRET FBIH

   6. DUJMOVIĆ ZORA

HDZ BiH

   7. ILIĆ SLAĐAN

SDP

   8. KAMENJAŠ SVETLANA

HDZ BiH

   9. LONIĆ MLADEN

SDP

  10. LUKIĆ SAŠA

SDA

  11. MATERIĆ NIKOLA

SNSD

  12.  MELANK MIOMIRKA

NAŠA STRANKA

  13. MILOVIĆ DALIBORKA

LIBERALNA STRANKA BIH

  14. MITROVIĆ MIROSLAV

HDZ BiH

  15. PEKIĆ JELENA

SDP

  16. PETROVIĆ KRISTINA

SDP

  17. RADUN DUŠKO

SRPSKA NAPREDNA STRANKA FBIH

  18. SARADŽIĆ VESNA

SDP

  19. SIMIĆ MLADEN

SDP

  20. SUŠA DRAGICA

SDA

  21. VITEŠKIĆ SMILJANA

SDA

  22. VUJOVIĆ VEDRANA

DF

  23. VUJOVIĆ ŽARKO

DF

              
 

                 OSTALI                                                       STRANAČKA PRIPADNOST

   1. BABAJIĆ ALMIR

SDP

   2. DORIĆ ALMIR

DF

   3. HANDUKIĆ SENITA

DF

   4. HANDŽIĆ VIBOR

NAŠA STRANKA

   5. IMŠIROVIĆ SANDRA

DF

   6. KAPO BELMA

SDP

   7. KLARIĆ SANELA

NAŠA STRANKA

   8. PEŠTEK ENES 

STRANKA ZA BiH

   9. SELIMBAŠIĆ HALIL

 SDP 

   10. ZALIHIĆ ARMAN

SDP

   11. ZUHRIĆ ALBIN

DF