Ime i prezime: Vesna Saradžić
 

Datum rođenja: 14.02.1962. godine
 

Mjesto rođenja: Konjic
 

Prebivalište: Konjic
 

Nacionalnost: Srpkinja


Stranačka pripadnost: SDP BiH
 

Zanimanje: dipl. komparativista


Završena škola/stručno zvanje: Filozofski fakultet, komparativna književnost


Radno iskustvo: Rukovodilac Gradske biblioteke Konjic, sekretar Instituta za jačanje demokratije Konjic, potpredsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, delegat Doma naroda Parlamenta Federacije BiH


Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:

 


Porodično stanje: Udata