Ime i prezime: Žarko Vujović

Datum rođenja: 4.12.1963.god.

Mjesto rođenja: Bileća

Prebivalište: Tuzla

Nacionalnost: Srbin

Stranačka pripadnost: DF

Zanimanje: Dipl.pravnik

Završena škola/stručno zvanje: VSS dipl.pravnik

Radno iskustvo: /

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman: /

Porodično stanje: oženjen