DELEGAT - ALIĆ SENAD


Ime i prezime: Senad Alić

Datum rođenja: 10.7.1967. godine

Mjesto rođenja: Goduš

Prebivalište: Sapna

Nacionalnost: Bošnjak

Stranačka pripadnost: Pokret demokratske akcije- PDA

Zanimanje: Dipl.ekonomista

Završena škola/stručno zvanje: magistar

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:

- predsjednik K.O. Vijeće općinsko,

- Skupština TK-a - predsjednik Skupštine

- delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH

 

Porodično stanje: oženjen, otac dvoje djece