DELEGAT - OBUĆA AIDA


Ime i prezime: Aida Obuća

Datum rođenja: 9.7.1975. godine

Mjesto rođenja: Goražde

Prebivalište: Goražde

Nacionalnost: Bošnjakinja

Stranačka pripadnost: Stranka demokratske akcije BiH- SDA BiH

Zanimanje: dipl.pravnik

Završena škola/stručno zvanje: Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu

Radno iskustvo:

- Kantonalni sud Goražde

- J.P. “Bosansko-Podrinjske šume“ d.o.o Goražde

- Vlada Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde

- Skupština Bosansko-Podrinjskog kantona

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:

- članica Predsjedništva SDA

- članica Glavnog odbora SDA

- predsjednica Kantonalnog odbora SDA Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde

Porodično stanje: udata, majka dvoje djece