Ime i prezime: Almir Babajić

Datum rođenja: 8.8.1983. godine

Mjesto rođenja: Zenica

Prebivalište: Zenica

Nacionalnost: Bosanac i Hercegovac

Stranačka pripadnost: Socijaldemokratska partija BiH- SDP BIH

Zanimanje: bach. politologije- Međunarodni odnosi i diplomatija

Završena škola/stručno zvanje: Fakultet političkih nauka u Sarajevu

Radno iskustvo:

- JU Kantonalna bolnica Zenica

- predsjedavajući Gradskog vijeća Zenica

 

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:

- član Predsjedništva GO SDP BiH Zenica

- vijećnik u Gradskom vijeću Zenica

Porodično stanje: oženjen