Dom naroda ima Kolegij koji se sastoji od: predsjedavajućeg, dva potpredsjedavajuća, predsjednika Kluba bošnjačkih delegata, predsjednika Kluba hrvatskih delegata, predsjednika Kluba srpskih delegata i sekretara Doma naroda.

 

Kolegij Doma naroda:

 

  • koordinira aktivnosti u pripremama sjednica Doma naroda i utvrđivanju dnevnih redova na tim sjednicama;
  • stara se o ostvarivanju prava i dužnosti delegata u vezi sa vršenjem njihove funkcije;
  • stara se o ostvarivanju saradnje sa Predstavničkim domom; stara se o ostvarivanju prava i dužnosti Doma naroda prema predsjedniku i potpredsjednicima Federacije i Vladi Federacije u skladu sa Ustavom Federacije;
  • razmatra pitanja ostvarivanja odnosa i saradnje sa skupštinama kantona, grada i općine;
  • stara se o ostvarivanju prava i dužnosti Doma naroda prema sudovima Federacije u skladu sa Ustavom Federacije;
  • stara se o ostvarivanju međuparlamentarne saradnje entiteta i države BiH i organa Brčko Distrikta BiH;
  • razmatra pitanja parlamentarne procedure i primjene poslovnika;
  • razmatra inicijative i prijedloge upućene Domu naroda;
  • utvrđuje nacrt i prijedlog poslovnika i program rada Doma naroda i stara se o njegovom provođenju.

 

Biografije članova kolegija


Tomislav Martinović, predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije BiH

Tomislav Martinović, rođen je 07.02.1967. godine u Mostaru.

Zanimanje: Dipl. jur.
 

Radno iskustvo:
Ministar u Vladi HNŽ Mostar, zastupnik u Skupštini HNŽ, izaslanik u Domu naroda PFBiH, zamjenik predsjedavajućeg Skupštine HNŽ, predsjedatelj Doma naroda PFBiH  Skupština HNKS
 

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:
Član KO HDZ BiH Hercegovačko neretvanskog kantona, član Nacionalnog vijeća HDZ BiH
 

E-mail: tomislav.martinovic@parlamentfbih.gov.ba

Nezim Alagić, potpredsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hecegovine

Ime i prezime: Nezim Alagić

Datum rođenja: 9.3.1997. godine

Mjesto rođenja: Goražde

Prebivalište: Goražde

Nacionalnost: Bošnjak

Stranačka pripadnost: Nоva politička inicijativa -NPI

Zanimanje: Bachelor međunarodnih odnosa

Završena škola/stručno zvanje: Internacionalni fakultet u Sarajevu, Fakultet za biznis i

administraciju- Bachelor međunarodnih odnosa

Radno iskustvo:

- Rukovodilac poslovne jedinice „Bijela voda“ d.o.o. - 3 godine i 3 mjeseca radnog iskustva

- Zastupnik u skupštini Bosansko-Podrinjskog kantona – 2022 - danas

 

Porodično stanje: neoženjen

 

Slađan Ilić, potpredsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hecegovine

Ime i prezime: Slađan Ilić


Datum rođenja: 06.11.1970. godine


Mjesto rođenja: Tuzla


Prebivalište: Tuzla


Nacionalnost: Srbin


Stranačka pripadnost: SDP BiH


Zanimanje: diplomirani ekonomista


Završena škola/stručno zvanje: VSS – ekonomski fakultet


Radno iskustvo:
- privatni i javni sektor


Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:
- predsjednik GO SDP BiH, Tuzla
- član Glavnog odbora SDP Tuzla


Porodično stanje: oženjen
 

Damir Džeba, predsjednik Kluba delegata hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hecegovine

Ime i prezime: Damir Džeba


Datum rođenja: 30.05.1976. godine


Mjesto rođenja: Mostar


Prebivalište: Mostar


Nacionalnost: Hrvat


Stranačka pripadnost: HDZ BiH


Zanimanje: VSS, doktorand


Završena škola/stručno zvanje:
- profesor hrvatskog jezika i književnosti
- profesor engleskog jezika i književnosti


Radno iskustvo:
- HDZ BiH Mostar – 1.1.1999. – 6.3.2015. godine
- savjetnik predsjednika Federacije BiH od 6.3.2015. do 7.11.2018. godine
- predsjednik Kluba poslanika hrvatskog naroda u Skupštini HNK 2018.- 2019. godina


Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:
- glavni tajnik mladeži HDZ BiH, međunarodni tajnik HDZ BiH
- izvršni ravnatelj političke akademije HDZ BiH
- predsjednik Gradskog odbora HDZ BiH Mostar
- predsjednik Kluba HDZ-a BiH u Skupštini HNK-a


Porodično stanje: oženjen, dvoje djece
 

Muamer Zukić, predsjednik Kluba delegata bošnjačkog naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH

Ime i prezime: Muamer Zukić

Datum rođenja: 31.8.1981. godine

Mjesto rođenja: Tuzla

Prebivalište: Živinice

Nacionalnost: Bošnjak

Stranačka pripadnost: Stranka demokratske akcije BiH- SDA BiH

Zanimanje: Diplomirani pravnik

Završena škola/stručno zvanje: Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu

Radno iskustvo:

- 15 godina radnog iskustva

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:

- vijećnik u Gradskom vijeću Živinice

- poslanik u Skupštini Tuzlanskog kantona

Porodično stanje: oženjen

 

 

E-mail: muamer.zukic@parlamentfbih.gov.ba

Vesna Saradžić, predsjednik Kluba delegata srpskog naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hecegovine

Ime i prezime: Vesna Saradžić
 

Datum rođenja: 14.02.1962. godine
 

Mjesto rođenja: Konjic
 

Prebivalište: Konjic
 

Nacionalnost: Srpkinja


Stranačka pripadnost: SDP BiH
 

Zanimanje: dipl. komparativista


Završena škola/stručno zvanje: Filozofski fakultet, komparativna književnost


Radno iskustvo: Rukovodilac Gradske biblioteke Konjic, sekretar Instituta za jačanje demokratije Konjic, potpredsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, delegat Doma naroda Parlamenta Federacije BiH


Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:

 


Porodično stanje: Udata

 

 

mr. sc. Izmir Hadžiavdić, sekretar Doma naroda Parlamenta Federacije BiH

mr. sci. Izmir Hadžiavdić, sekretar Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, rođen je 04. januara 1960. godine u Derventi. Oženjen je i otac dvoje djece.
Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Položio Pravosudni ispit.
Magistrirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.
Dosadašnja zaposlenja:
Od 1985. do 1992. godine - pravni zastupnik u SOUR-u UNIS-TCD.
Od 1996. do 2000. godine - pomoćnik direktora Zavoda za javnu upravu u Federalnom ministarstvu pravde.
Od 1996. do 2001. godine – učestvuje u brojnim radnim grupama za izradu federalnih propisa.
1997. godine - promatrač općih izbora u Kraljevini Holandiji u ime države Bosne i Hercegovine.
2001. godine - član Sekretarijata Vlade Federacije BiH za otklanjanje administrativnih prepreka za strana ulaganja.
Od 1996. do 2002. godine - član redakcionih odbora, urednik i autor brojnih publikacija Federalnog ministarstva pravde.
Od 2002. godine - član Komisije za polaganje stručnog upravnog ispita i ispita općeg znanja.
Od 2002.godine obavlja dužnost sekretara Doma naroda Parlamenta Federacije BiH.
E-mail: izmir.hadziavdic@parlamentfbih.gov.ba