Ime i prezime: Svetlana Kamenjaš

Datum rođenja: 12.1.1965.god.

Mjesto rođenja: Novi Sad, Republika Srbija

Prebivalište: Orašje

Nacionalnost: Srpkinja

Stranačka pripadnost: HDZ

Zanimanje: dipl.matematičar-informatičar, projektant IS

Završena škola/stručno zvanje:

- VSS, Univerzitet u Novom Sadu, PMF matematika-informatika

Radno iskustvo: 30 godina rada u IT

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman: /

Porodično stanje: udovica, dvoje djece