DELEGAT - ČOLAKOVIĆ FAHRUDIN


Ime i prezime: Fahrudin Čolaković

Datum rođenja: 2.7.1979.god.

Mjesto rođenja: Kovačići, Olovo

Prebivalište: Olovo

Nacionalnost: Bošnjak

Stranačka pripadnost: SDA

Zanimanje: Profesor odbrane i sigurnosti

Završena škola/stručno zvanje: FPN, Odbrana i sigurnost, magistar politologije

Radno iskustvo:

  • Ministar za boračka pitanja - 2 mandata
  • Državni službenik u Općini Olovo
  • Šef proizvodnje u ''Alma Ras-u''

 

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:

- Kraći vremenski period povjerenik SDA Zavidovići

Porodično stanje: oženjen, otac 2 sina