Ime i prezime: Emir Begić

Datum rođenja: 1.11.1975. godine

Mjesto rođenja: Tuzla

Prebivalište: Lukavac

Nacionalnost: Bošnjak

Stranačka pripadnost: Socijaldemokrate BiH

Zanimanje: Diplomirani ekonomista

Završena škola/stručno zvanje: VSS, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli

Radno iskustvo:

- Rukovodilac sektora u „Junuzović-kopex“ d.o.o. Lukavac

- Direktor „Gips“ d.d. Tuzla

- Pomoćnik gradonačelnika za investicije - grad Lukavac

 

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:

- Ministar u Vladi Tuzlanskog kantona ( 1.3.2022.-5.12.2022.)

 

Porodično stanje: oženjen, otac dvoje djece