Ime i prezime: Daliborka Milović

Datum rođenja: 7.6.1973.god.

Mjesto rođenja: Višegrad

Prebivalište: Goražde

Nacionalnost: Srpkinja

Stranačka pripadnost: Liberalna stranka BiH

Zanimanje: dipl.pravnik

Završena škola/stručno zvanje: Pravni fakultet, dipl.pravnik

Radno iskustvo:

- 1993. – 1998. godine - EMI Metalac Višegrad

  • 2007. - delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:

- Od 2006. godine poslanica u Kantonalnoj skupštini BPK Goražde i delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH

Porodično stanje: udata, majka 2 sina