Ime i prezime: Jelena Pekić

Datum rođenja: 11.4.1987. godine

Mjesto rođenja: Sarajevo

Prebivalište: Ilijaš

Nacionalnost: Srpkinja

Stranačka pripadnost: Socijaldemokratska partija BiH-SDP BiH

Zanimanje: ekonomista

Završena škola/stručno zvanje: magistrica ekonomije

Radno iskustvo:

- (2019.-2022.) direktorica Direkcije za robne rezerve Kantona Sarajevo

- (2017.- ) direktorica Foruma lijeve inicijative

- (2013.-2017.) koordinatorica i menadžerica u Forumu lijeve inicijative

- (2011.-2013.) savjetnica predsjedavajućeg Gradskog vijeća Grada Sarajeva

 

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:

- potpredsjednica Kantonalne organizacije SDP BiH Sarajevo i članica Glavnog odbora SDP BiH u aktuelnom sazivu

- sekretar za edukaciju pri SDP BiH

- članica SDP BiH od 2008. godine

Porodično stanje: udata, majka dvoje djece