DELEGAT - AMRA BABIĆ


Ime i prezime: Amra Babić

Datum rođenja: 16.2.1969. godine

Mjesto rođenja: Visoko

Prebivalište: Visoko

Nacionalnost: Bošnjakinja

Stranačka pripadnost: Narod i pravda- NiP

Zanimanje: Dipl. ecc

Završena škola/stručno zvanje: VSS, mr.sci.ecc i dipl.ecc

Radno iskustvo:

- gradonačelnica Grada Visoko 2012.-2020.

- Ministarstvo finansija Zeničko-Dobojskog kantona 2011.-2012.

- direktor VGT Consulting 2006.-2011.

- rukovodilac filijale BBI banke u Visokom 2005.-2006.

- šefica računovodstva u „Asfaltgradnja” -1999.-2005.

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman: /

Porodično stanje: /