Ime i prezime: Goran Broćeta

Datum rođenja: 3.8.1980. godine

Mjesto rođenja: Drvar

Prebivalište: Drvar

Nacionalnost: Srbin

Stranačka pripadnost: Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD

Zanimanje:
VSS - diplomirani inžinjer šumarstva

Završena škola/stručno zvanje: šumarski fakultet

Radno iskustvo:

 

- „Šume RS“, Šumsko gazdinstvo Klekovača Potoci – tehnički direktor

- načelnik Općine Drvar - 2016.-2018. godine

- poslanik u Skupštini Kantona 10 – 2018.-2022. godine

- delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH 2018.-2022.godineStranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:

 

- član GO SNSD-a

- izvršni sekretar SNSD – a za Federaciju Bosne i Hercegovine – 2015.-2020 godine

- predsjednik Općinskog odbora SNSD Drvar 2016.- 2021. godine

 

Porodično stanje: oženjen, otac dvije kćerke