Ime i prezime: Dragica Suša

Datum rođenja: 13.12.1989. godine

Mjesto rođenja: Nevesinje

Prebivalište: Mostar

Nacionalnost: Srpkinja

Stranačka pripadnost: Stranka demokratske akcije BiH- SDA BiH

Zanimanje: Diplomirani politolog

Završena škola/stručno zvanje: Fakultet političkih nauka

Radno iskustvo:

- 3 godine radnog iskustva na poziciji organizatora-producenta u Narodnom pozorištu Mostar

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:

- Članstvo

Porodično stanje: udata, majka dvoje djece