DELEGAT - MANDIĆ TOMISLAV


Ime i prezime: Tomislav Mandić

Datum rođenja: 22.12.1971. godine

Mjesto rođenja: Mostar

Prebivalište: Široki Brijeg

Nacionalnost: Hrvat

Stranačka pripadnost: Hrvatska demokratska zajednica BiH- HDZ BIH

Zanimanje:
Delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH

Završena škola/stručno zvanje: Ing. cestovnog prometa

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman: aktivan

Porodično stanje: Oženjen, otac troje djece

 

· E - mail: tomislav.mandic@parlamentfbih.gov.ba