Ime i prezime: Vedrana Vujović

Datum rođenja: 13.5.1994. godine

Mjesto rođenja: Sarajevo

Prebivalište: Sarajevo

Nacionalnost: Srpkinja

Stranačka pripadnost: Demokratska fronta- DF

Zanimanje: Magistar politologije

Završena škola/stručno zvanje: Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu,

Magistar politologije-upravljanje državom

Radno iskustvo:

- Demokratska fronta- zaposlenica sekretarijata -2018.-2022.godine

- profesionalna poslanica u Skupštini Kantona Sarajevo - 2022.- danas

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:

- članica Predsjedništva DF-a i Glavnog odbora

Porodično stanje: neudata