Institucije BiH (abecednim redom)

 

Agencija za državnu službu - www.ads.gov.ba

Agencija za promociju stranih investicija FIPA - www.fipa.gov.ba

Centralna banka BiH - www.cbbh.ba

Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH - www.dei.gov.ba

Dom za ljudska prava za BiH - www.hrc.ba

Izborna komisija BiH - www.izbori.ba

Konkurencijsko vijeće - www.bihkonk.gov.ba

Ministarstvo vanjskih poslova BiH - www. mvp.gov.ba

Institucija ombudsmena za ljudska prava Bih- www.ombudsmen.gov.ba

Izvozno Kreditna Agencija Bosne i Hercegovine - IGA - www.iga.gov.ba

Odjel za civilnu avijaciju Vijeća ministara BiH - www.bhdca.gov.ba

Parlamentarna skupština BiH - www.parlament.ba

Predsjedništvo BiH - www.predsjednistvobih.ba

Vanjskotrgovinska komora BiH - www.komorabih.com

Regulatorna agencija za komunikacije - www.rak.ba

Službeni list BiH - www.sluzbenilist.ba

Ured za reviziju finansijskog poslovanja institucija BiH - www.revizija.gov.ba

Ustavni sud BiH - www.ccbh.ba

Visoko sudskao i tužilačko vijeće BiH - www.vstv.pravosudje.ba

 


Institucije FBiH, RS i Distrikta Brčko BiH (abecednim redom)

 

Agencija za državnu upravu Republike Srpske - www.adu.vladars.net

Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine - www.bdcentral.net

Federalna uprava civilne zaštite - www.fucz.gov.ba

Federalni zavod za statistiku - www.fzs.ba

Grad Sarajevo - www.sarajevo.ba

Razvojna banka FBiH - www.rbfbih.ba/bih

Komisija za vrijednosne papire FBiH - www.komvp.gov.ba

Ministarstvo finansija FBiH - www.fmf.gov.ba

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH - www.fmpvs.gov.ba

Ministarstvo prometa i komunikacija FBiH - www.fmpik.gov.ba

Parlament FBiH - www.parlamentfbih.gov.ba

Privredna komora FBiH - www.kfbih.com

Ustavni sud RS - www.ustavnisud.org

Vlada Federacije BiH - www.fbihvlada.gov.ba

Vlada Republike Srpske - www.vladars.net

 


Međunarodne organizacije/institucije u BiH (abecednim redom)
 

Delegacija Evropske komisije u BiH - www.europa.ba

Nacionalni demokratski institut - www.ndi.gov

OSCE BiH - www.oscebih.org

SFOR - www.nato.int/sfor

UNHCR - www.unhcr.org

UN - www.un.ba

USAID - www.usaid.gov

Ured visokog predstavnika (OHR) - www.ohr.int

EUD / EUSR - Delegacija EU u BiH / Specijalni predstavnik EU u BiH - www.eubih.eu


Međunarodne organizacije/institucije izvan BiH (abecednim redom)

 

Amnesty International - www.amnesty.org

Britansko vijeće - www.britishcouncil.org

Evropska banka za obnovu i razvoj - www.ebrd.com

Evropska unija - www.europa.eu

Haški tribunal - www.un.org/icty/

Human Rights Watch - www.hrw.org

Međunarodna federacija Crvenog krsta i polumjeseca (IFRC) - www.ifrc.org

Međunarodna organizacija za migracije - www.iom.int

Međunarodni komitet Crvenog krsta (ICRC) - www.icrc.org

Međunarodni monetarni fond - www.imf.org

NATO - www.nato.int

Pakt stabilnosti za jugoistočnu Evropu - www.stabilitypact.org

Svjetska banka - www.worldbank.org

Ujedinjeni narodi- www.un.org

UNICEF - www.unicef.org

Vijeće Evrope - www.coe.int