Ime i prezime: Dragana Damjanović

Datum rođenja: 03.04.1978. godine

Mjesto rođenja: Drvar

Prebivalište: Drvar

Nacionalnost: Srpkinja

Stranačka pripadnost: SRPSKI NACIONALNI POKRET FBIH

Zanimanje: Poslanik u Skupštini Kantona 10 i delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH

Završena škola/stručno zvanje: VSS – diplomirani ekonomista

Radno iskustvo:

- do marta 2019. godine zaposlena u Općinskom javnom pravobranilaštvu u Drvaru

- od marta 2019. godine delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH

 

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:

- Predsjednica Srpskog nacionalnog pokreta FBiH

Porodično stanje: udata, majka dvije kćerke