Ime i prezime: Sanela Klarić

Datum rođenja: 28.8.1970. godine

Mjesto rođenja: Sarajevo

Prebivalište: Sarajevo

Nacionalnost: Bosanka i Hercegovka

Stranačka pripadnost: Naša stranka

Zanimanje: doktorica nauka u oblasti arhitеkture i urbanizma

Završena škola/stručno zvanje: doktorica nauka u oblasti arhitеkture i urbanizma

Radno iskustvo:

- OSCE, konsultantica na projektima EU, UK, USA i dr.

- vanredna profesorica na Međunarodnom Burch University

- predsjednica IKFBiH

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:

- (2018.-2020.) poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH

Porodično stanje: udata