Zakonom o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 56/08) i Odlukom o osnivanju i imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 79/09, 52/11 i 80/11) osnovano je Vijeće nacionalnih manjina Federacije Bosne i Hercegovine kao savjetodavno tijelo Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine s ciljem zaštite prava nacionalnih manjina.
 

Vijeće nacionalnih manjina Federacije Bosne i Hercegovine prati stanje i primjenu propisa, zauzima stavove, daje prijedloge i preporuke organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine o svim pitanjima koja su od značaja za položaj i ostvarivanje prava pripadnika svih nacionalnih manjina u Federaciji Bosne i Hercegovine.
 

Vijeće nacionalnih manjina Federacije Bosne i Hercegovine donosi svoj Statut, Poslovnik o radu, Program rada i programe rada svojih radnih tijela.

 

Odlukom o osnivanju i imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 84/17) u Vijeće nacionalnih manjina Federacije Bosne i Hercegovine su imenovani:

 

 1. Dr. ELIJAS TAUBER
 2. MIŠO ČIRKO
 3. BAJRO BEGANOVIĆ
 4. NEDŽAD JUSIĆ
 5. MEHMED MUJIĆpotpredsjedavajući
 6. MEHMED SULJIĆ
 7. MUJO FAFULIĆ
 8. ALAGA SULJIĆ
 9. VIOLETA DŽOLANpotpredsjedavajuća
 10. SUADA VARAN 
 11. DŽEMINA ZEJNULLAHU
 12. VLADIMIR LUKAČEVIĆ
 13. SAMO ČOLAK
 14. BRUNO PALESTRA
 15. IRMA MURATOVIĆ
 16. HIDAJETA REDŽIĆ, predsjedavajuća
 17. IRMINA ČENGIĆ
 18. EMIL BAKOŠ
 19. VELIBOR KUVAČ
 20. ŠABAN MUJIĆ
 21. DAVOR EBNER

Izvještaj o radu Vijeća nacionalnih manjina FBiH
 


Redovne sjednice
 

- Konstituirajuća sjednica Vijeća nacionalnih manjina FBiH,
- Poziv 2. sjednice Vijeća nacionalnih manjina FBiH,
- Poziv 3. sjednice Vijeća nacionalnih manjina FBiH,
- Poziv 4. sjednice Vijeća nacionalnih manjina FBiH,
- Poziv 5. sjednice Vijeća nacionalnih manjina FBiH,
- Poziv 6. sjednice Vijeća nacionalnih manjina FBiH,
- Poziv 7. sjednice Vijeća nacionalnih manjina FBiH,
- Poziv 8. sjednice Vijeća nacionalnih manjina FBiH,
- Poziv 8. sjednice Vijeća nacionalnih manjina FBiH,
- Poziv 9. sjednice Vijeća nacionalnih manjina FBiH,
- Poziv 10. sjednice Vijeća nacionalnih manjina FBiH,
- Poziv 11. sjednice Vijeća nacionalnih manjina FBiH,
- Poziv 12. sjednice Vijeća nacionalnih manjina FBiH,
- Poziv 13. sjednice Vijeća nacionalnih manjina FBiH,
- Poziv 14. sjednice Vijeća nacionalnih manjina FBiH,

- Poziv 15. sjednice Vijeća nacionalnih manjina FBiH,
- Poziv 16. sjednice Vijeća nacionalnih manjina FBiH,
- Poziv 17. sjednice Vijeća nacionalnih manjina FBiH,
- Poziv 18. sjednice Vijeća nacionalnih manjina FBiH,
- Poziv 19. sjednice Vijeća nacionalnih manjina FBiH,
- Poziv 20. sjednice Vijeća nacionalnih manjina FBiH,
- Poziv 21. sjednice Vijeća nacionalnih manjina FBiH,
- Poziv 22. sjednice Vijeća nacionalnih m
anjina FBiH,
- Poziv 38. sjednice Vijeća nacionalnih manjina FBiH,                       
- Poziv 39.sjednice Vijeća nacionalnih manjina FBiH,


Vanredne sjednice
 

- Poziv 1. vanredna sjednice Vijeća nacionalnih manjina FBiH,