Zakonom o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 56/08) i Odlukom o osnivanju i imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 79/09, 52/11 i 80/11) osnovano je Vijeće nacionalnih manjina Federacije Bosne i Hercegovine kao savjetodavno tijelo Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine s ciljem zaštite prava nacionalnih manjina.
 

Vijeće nacionalnih manjina Federacije Bosne i Hercegovine prati stanje i primjenu propisa, zauzima stavove, daje prijedloge i preporuke organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine o svim pitanjima koja su od značaja za položaj i ostvarivanje prava pripadnika svih nacionalnih manjina u Federaciji Bosne i Hercegovine.
 

Vijeće nacionalnih manjina Federacije Bosne i Hercegovine donosi svoj Statut, Poslovnik o radu, Program rada i programe rada svojih radnih tijela.


Iris Jusufranić
Tel:033/226-065
Email: iris.jusufranic@parlamentfbih.gov.ba
Email: vijece.nacionalnih.manjina@parlamentfbih.gov.ba

 

Hanka Omanović
Tel: 033/215-622
Email: hanka.omanovic@parlamentfbih.gov.ba
Emaill: nacionalne.manjinepd@parlamentfbih.gov.ba
 


Odlukom o osnivanju i imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 25/22) u Vijeće nacionalnih manjina Federacije Bosne i Hercegovine su imenovani:

 

 1. Admira Biberović
 2. Alaga Suljić
 3. Bruno Palestra
 4. Davor Ebner
 5. Davorka Drijenčić
 6. Dejan Piotrovski
 7. Dervo Sejdić
 8. Džemina Zejnulah
 9. Edin Sejdić
 10. Elma Softić-Kaunitz
 11. Elvisa Jusić
 12. Emil Bakoš
 13. Emin Fafulić
 14. Hidajeta Redžić
 15. Irma Muratović
 16. Mehmed Suljić
 17. Mišo Čirko
 18. Nermin Geca
 19. Velibor Kuvač
 20. Violeta Džonlan
 21. Vladimir Lukačević
 22. Zehra Obarčanin

Izvještaj o radu Vijeća nacionalnih manjina FBiH
 


Pozivi sjednica Vijeća nacionalnih manjina
 


Zapisnici sjednica Vijeća nacionalnih manjina