Ime i prezime: Mladen Simić

Datum rođenja: 25.10.1977. god.

Mjesto rođenja: Zenica

Prebivalište: Zenica

Nacionalnost: Srbin

Stranačka pripadnost: SDP BiH

Zanimanje: Diplomirani pravnik

Završena škola/stručno zvanje: Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu

Radno iskustvo:

- Rad u privredi - 12 godina,

- Grad Zenica –stručni saradnik,

- Ministarstvo sigurnosti BiH-inspektor

- BH Pošta

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:

- Član Predsjedništva SDP BiH

- Predsjednik GO Zenica

Porodično stanje: Oženjen, otac dvoje djece