PREGLED
AKATA KOJI SU RAZMATRANI PO PROCEDURI PREDVIĐENOJ ZA RAZMATRANJE AKATA ZA KOJE JE POKRENUT
VITALNI NACIONALNI INTERES
(1994. - 2022.)

 

 

1. Prijedlog zakona o pretvorbi društvene svojine

Sjednica Ustavotvorne skupštine Federacije Bosne i Hercegovine od 16.1.1995. godine

(Prilikom glasanja po proceduri predviđenoj za glasanje po vitalnom nacionalnom interesu, Klub delegata hrvatskog naroda nije usvojio ovaj Prijedlog zakona, dok je Klub delegata bošnjačkog naroda usvojio ovaj Prijedlog zakona, nakon čega je formirana Zajednička komisija od pet bošnjačkih delegata i pet hrvatskih delegata koja je osnovana radi davanja Prijedloga za rješenje spornih pitanja u vezi ovog Prijedloga zakona.)

 

2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o grbu i zastavi Federacije Bosne i Hercegovine

Sjednica Doma naroda od 19.12.1996. godine

(Proceduru pokrenuli Klub delegata hrvatskog naroda i Klub delegata bošnjačkog naroda, jer je Zakon od vitalnog interesa za oba naroda)

 

Prilikom glasanja po klubovima naroda, klubovi su usvojili Zakon.

Prilikom glasanja u cjelosti, Dom naroda je usvojio Zakon

 

3. Prijedlog zakona o izmjenama područja općina podijeljenih međuentitetskom linijom i obrazovanju novih općina u Federaciji Bosne i Hercegovine

 

Sjednica Doma naroda od 20.6.1997. godine

(Proceduru pokrenuli Klub delegata hrvatskog naroda i Klub delegata bošnjačkog naroda, jer je Zakon od vitalnog interesa za oba naroda)

 

Prilikom glasanja po klubovima naroda, Klub delegata hrvatskog naroda je usvojio Zakon, dok Klub delegata bošnjačkog naroda nije usvojio Zakon.

Konstatovano da Zakon nije usvojen.

 

4. Prijedlog zakona o privatizaciji preduzeća

Sjednica Doma naroda od 21.10.1997. godine

(Proceduru pokrenuli Klub delegata hrvatskog naroda i Klub delegata bošnjačkog naroda, jer je Zakon od vitalnog interesa za oba naroda)

 

Prilikom glasanja po klubovima naroda, klubovi su usvojili Zakon.

Prilikom glasanja u cjelosti, Dom naroda je usvojio Zakon

 

5. Prijedlog zakona o priznavanju javnih isprava na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

Sjednica Doma naroda od 04.12.1997. godine

(Proceduru pokrenuo Klub delegata hrvatskog naroda)

 

Prilikom glasanja po klubovima naroda, klubovi su usvojili Zakon.

Prilikom glasanja u cjelosti, Dom naroda je usvojio Zakon

 

 

6. Prijedlog zakona o pravima branitelja i članova njihovih porodica

Sjednica Doma naroda od 28.09.1999. godine

(Proceduru pokrenuo Klub delegata hrvatskog naroda)

 

Prilikom glasanja po klubovima naroda, Klub delegata hrvatskog naroda nije usvojio Zakon, dok je Klub delegata bošnjačkog naroda usvojio Zakon.

 

 

7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upotrebi grba i zastave Federacije Bosne i Hercegovine

 

Sjednica Doma naroda od 28.09.1999. godine

(Proceduru pokrenuo Klub delegata hrvatskog naroda)

 

Prilikom glasanja po klubovima naroda, Klub delegata hrvatskog naroda nije usvojio Zakon, dok je Klub delegata bošnjačkog naroda usvojio Zakon.

 

8. Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine

Sjednica Doma naroda od 14.02.2006. godine

(Proceduru pokrenuo Klub delegata hrvatskog naroda)

 

Prilikom glasanja po klubovima naroda, Klub delegata hrvatskog naroda nije usvojio Zakon, dok su Klub delegata bošnjačkog naroda i Klub delegata srpskog naroda usvojili Zakon.

 

Prilikom glasanja u cjelosti, Dom naroda je usvojio Zakon

 

Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine proglasilo da se Prijedlogom zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ne povređuje vitalni nacionalni interes konstitutivnog hrvatskog naroda.

 

9. Zakon o Javnom servisu RTV Federacije Bosne i Hercegovine

Sjednica Doma naroda od 04.04.2006. godine

(Proceduru pokrenuo Klub delegata hrvatskog naroda)

 

Prilikom glasanja po klubovima naroda, Klub delegata hrvatskog naroda nije usvojio Zakon, dok su Klub delegata bošnjačkog naroda i Klub delegata srpskog naroda usvojili Zakon.

 

Prilikom glasanja u cjelosti, Dom naroda je usvojio Zakon

 

Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine odlučilo da se Prijedlogom zakona o Javnom servisu Radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine povređuje vitalni nacionalni interes konstitutivnog hrvatskog naroda, iz razloga što pojedinim rješenjima nisu osigurane garancije da neće biti diskriminiran u ravnopravnom ostvarivanju prava utvrđenih Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

 

10. Zakon o Javnom servisu RTV Federacije Bosne i Hercegovine

Sjednica Doma naroda od 26.07.2007. godine

(Proceduru pokrenuo Klub delegata hrvatskog naroda)

 

Prilikom glasanja po klubovima naroda, Klub delegata hrvatskog naroda i Klub delegata srpskog naroda nisu usvojili Zakon, dok je Klub delegata bošnjačkog naroda usvojio Zakon.

 

Prilikom glasanja u cjelosti, Dom naroda je usvojio Zakon

 

Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine odlučilo da se Prijedlogom zakona o Javnom servisu Radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine ne povređuje vitalni nacionalni interes konstitutivnog hrvatskog naroda.

 

11. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

Sjednica Doma naroda od 27.11.2007. godine

(Proceduru pokrenuo Klub delegata bošnjačkog naroda)

- Prijedlog Zakona nije dobio potrebnu većinu Kluba delegata bošnjačkog naroda, jer su za njega glasala tri delegata, šest je bilo protiv, a dva su bila uzdržana,

- Prijedlog Zakona dobio je potrebnu većinu Kluba delegata hrvatskog naroda, jer je za njega glasalo 14 delegata,

- Prijedlog Zakona dobio je potrebnu većinu Kluba delegata srpskog naroda, jer je za njega glasalo 11 delegata, a četiri delegata su bila uzdržana.

 

Prilikom glasanja u cjelosti, Dom naroda je usvojio Zakon.

 

Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine odlučilo da se Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otkupu stanova na kojima postoji stanarsko pravo ne povređuje vitalni nacionalni interes konstitutivnog bošnjačkog naroda.

 

 

12. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine

 

Sjednica Doma naroda od 29.4.2008. godine

(Proceduru pokrenuo Klub delegata hrvatskog naroda)

Prvo su glasali delegati iz reda bošnjačkog naroda.

Za Prijedlog Zakona glasalo je 16 delegata.

Potom su glasali delegati iz reda hrvatskog naroda.

Prijedlog Zakona nije dobio potrebnu većinu glasova, jer je za glasao jedan delegat, a 12 je bilo protiv.

 

Nakon toga glasali su delegati iz reda srpskog naroda.

Za Prijedlog Zakona glasalo je 13 delegata, jedan je bio protiv i jedan uzdržan.

 

Prilikom glasanja u cjelosti, Dom naroda je usvojio Zakon.

 

Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine odlučilo da se Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ne povređuje vitalni nacionalni interes konstitutivnog hrvatskog naroda.

 

 

13. Prijedlog odluke o izglasavanju nepovjerenja Vladi Federacije Bosne i Hercegovine

 

Sjednica Doma naroda od 15.2.2013. godine

(Proceduru pokrenuo Klub delegata bošnjačkog naroda)

Prvo su glasali delegati iz reda bošnjačkog naroda.

Prijedlog odluke nije dobio potrebnu većinu, jer je za glasalo pet delegata, a 12 delegata je bilo protiv.

 

Potom su glasali delegati iz reda hrvatskog naroda.

 

Prijedlog odluke je dobio potrebnu većinu glasova, jer je za glasalo 15 delegata, a jedan delegat je bio suzdržan.

 

Nakon toga glasali su delegati iz reda srpskog naroda.

 

Prijedlog odluke je dobio potrebnu većinu glasova, jer je za glasalo 14 delegata, a tri delegata su bila protiv.

 

Prilikom glasanja u cjelosti, Dom naroda je donio Odluku.

 

Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine obustavilo postupak u ovom predmetu.

 

 

14. Zaključci Komisije za informiranje Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

 

Sjednica Doma naroda od 21.3.2013. godine

(Proceduru pokrenuo Klub delegata bošnjačkog naroda)

Prvo su glasali delegati iz reda bošnjačkog naroda.

Zaključci nisu dobili potrebnu većinu, jer je za glasalo pet delegata, a 12 delegata je bilo protiv.

 

Potom su glasali delegati iz reda hrvatskog naroda.

 

Zaključci su dobili potrebnu većinu glasova, jer je za glasalo 14 delegata, jedan delegat je bio protiv, a dva delegata su bila uzdržana.

 

Nakon toga glasali su delegati iz reda srpskog naroda.

 

Zaključci su dobili potrebnu većinu glasova, jer je za glasalo 11 delegata, jedan delegat je bio protiv, a tri delegata su bila uzdržana.

 

Prilikom glasanja u cjelosti, Dom naroda je donio Zaključke.

 

Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine odlučilo da zahtjev Kluba nije prihvatljiv, jer je Klub delegata bošnjačkog naroda podnio zahtjev za odlučivanje da li je Odluka o privremenom imenovanju članova Upravnog odbora RTV Federacije BiH destruktivna po vitalni interes bošnjačkog naroda. Ovu odluku Dom naroda nije razmatrao, dok Predstavnički dom nije razmatrao Zaključke Komisije za informisanje Doma naroda.

 

 

15. Prijedlog odluke o potvrđivanju Odluke predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine o imenovanju Šahbaza Džihanovića za sudiju Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine

 

Sjednica Doma naroda od 21.3.2013. godine

(Proceduru pokrenuo Klub delegata bošnjačkog naroda)

Prvo su glasali delegati iz reda bošnjačkog naroda.

Prijedlog odluke nije dobio potrebnu većinu, jer je za glasalo pet delegata, a 12 delegata je bilo protiv.

 

Potom su glasali delegati iz reda hrvatskog naroda.

 

Delegati iz reda hrvatskog naroda su glasali na sljedeći način:

 

Za je glasalo osam delegata, a jedan delegat je bio protiv.

Nakon toga glasali su delegati iz reda srpskog naroda.

 

Za je glasalo 11 delegata, dva delegata su bila protiv, a dva delegata su bila uzdržana

 

Prilikom glasanja u cjelosti, Dom naroda je donio Odluku.

 

Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine odlučilo da se Prijedlogom odluke ne povređuje vitalni nacionalni interes konstitutivnog bošnjačkog naroda.

 

 

16. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine

 

Sjednica Doma naroda od 23.10.2015. godine

(Proceduru pokrenuo Klub delegata srpskog naroda)

Prvo su glasali delegati iz reda bošnjačkog naroda.

Prijedlog zakona je dobio potrebnu većinu, jer je za glasalo 14 delegata, a 3 delegata su bila protiv.

 

Potom su glasali delegati iz reda hrvatskog naroda.

 

Delegati iz reda hrvatskog naroda su glasali na sljedeći način:

 

Za je glasalo 14 delegata, a jedan delegat je bio suzdržan.

 

Nakon toga glasali su delegati iz reda srpskog naroda.

 

Za su glasala 2 delegata, 10 delegata su bila protiv.

 

Prilikom glasanja u cjelosti, Dom naroda je donio Zakon.

 

Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine će odlučiti da li se Prijedlogom zakona povređuje vitalni nacionalni interes konstitutivnog srpskog naroda.

Vijeće odlučilo da zahtjev nije prihvatljiv, te je odbacilo zahtjev.

 

 

 

17. Prijedlog zakona o izbornim jedinicama i broju mandata Parlamenta Federacije BiH – (predlagači: Klub zastupnika SDA, Klub zastupnika SBB, Klub zastupnika DF, Klub zastupnika SDP u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH i delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH Predrag Kojović) - hitni postupak,

 

Predstavnički dom usvojio Zakon 20.6.2018. godine

 

Sjednica Doma naroda od 27.9.2018. godine;

(Proceduru pokrenuli predsjedavajuća i potpredsjedavajući Doma naroda i 2/3 Kluba delegata bošnjačkog naroda)

 

Procedura po članu 117. Poslovnika o radu Doma naroda:

Prvo su glasali delegati iz reda bošnjačkog naroda.

Prijedlog zakona je dobio potrebnu većinu, jer je za glasalo 14 delegata.

 

Potom su glasali delegati iz reda hrvatskog naroda.

 

Delegati iz reda hrvatskog naroda su glasali na sljedeći način:

 

Za su glasala dva delegata, a 14 delegata je bilo protiv.

 

Nakon toga glasali su delegati iz reda srpskog naroda.

 

Za je glasalo sedam delegata, tri delegata su bila protiv.

 

Prilikom glasanja u cjelosti, Dom naroda je donio Zakon (29 za i 17 protiv).

 

Procedura po članu 118. Poslovnika o radu Doma naroda:

Prvo su glasali delegati iz reda bošnjačkog naroda.

Prijedlog zakona je dobio potrebnu većinu, jer je za glasalo 14 delegata.

 

Potom su glasali delegati iz reda hrvatskog naroda.

 

Delegati iz reda hrvatskog naroda su glasali na sljedeći način:

 

Za su glasala dva delegata, nije bilo protiv i suzdržanih.

 

Nakon toga glasali su delegati iz reda srpskog naroda.

 

Za je glasalo sedam delegata, nije bilo protiv i suzdržanih.

 

Prilikom glasanja u cjelosti, Dom naroda je donio Zakon (29 za, ništa protiv, ništa suzdržanih).

 

 

PREGLED AKATA KOJI SU RAZMATRANI PO PROCEDURI PREDVIĐENOJ ZA RAZMATRANJE AKATA ZA KOJE JE POKRENUT VITALNI NACIONALNI INTERES (1994. - 2022.)