20. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


18.07.2022.

Zakazana 20. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za četvrtak 28. juli 2022. godine u 12 sati

Za 20. sjednicu predložen slijedeći:

D N E V N I  R E D

 1. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju – skraćeni postupak,
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine - skraćeni postupak,
 3. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine- skraćeni postupak,
 4. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o premjeru i katastru nekretnina - skraćeni postupak,
 5. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o premjeru i katastru zemljišta - skraćeni postupak,
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine - skraćeni postupak,
 7. Prijedlog zakona o građevinskom zemljištu u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 8. Prijedlog zakona o ustanovama socijalne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine,
 9. Prijedlog zakona o šumama,
 10. Nacrt zakona o električnoj energiji Federacije Bosne i Hercegovine,
 11. Nacrt zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 12. Nacrt zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije,
 13. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom,
 14. Nacrt zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 15. Nacrt zakona o zaštiti prijavilaca korupcije u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 16. Nacrt zakona o zaštiti od nasilja u porodici (predlagač: Vibor Handžić, delegat u Domu naroda),
 17. Nacrt zakona o doživotnoj mjesečnoj naknadi zaslužnim sportistima u Federaciji Bosne i Hercegovine (predlagač: Jasmin Duvnjak, delegat u Domu naroda),
 18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2022. godinu, Izmjene i dopune Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2022. godinu (Anex I.) i Odluku o načinu izvršavanja Rebalansa Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2022. godinu,
 19. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine „Autocesta na Koridoru Vc“ za period od 20 godina,
 20. Prijedlog odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine,
 21. Prijedlog odluke o imenovanju direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine,
 22. Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine,
 23. Prijedlog Odluke o razrješenju člana Nezavisnog odbora.

Sjednica će se održati uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

Mediji i javnost će moći pratiti sjednicu putem streama na  
 YouTube kanalu Doma naroda.