AKT/ PREGLEDAČ

(Povučen) Prijedlog zakona o šumama

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

Dopis Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Bosne i Hercegovine kojim osporava Prijedloga zakona o šumama,

- Mišljenje Skupštine Zapadnohercegovačkog kantona,

- Mišljenje Skupštine Unsko-sanskog kantona kantona,

- Mišljenje Vlada Zeničko-dobojskog kantona,

- Komentar i zaključci Skupštine Udruženja inženjera i tehničara šumarstva Federacije BiH na Prijedlog zakona o šumama,

- Zaključci Vlade Federacije usvojeni nakon razmatranja Infomacije o gospodarenju šumama u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2017. godini i planovima gospodarenja šumama za 2018. godinu,

- Dopis Udruženja inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine kojim se traži povlačenje Prijedloga zakona o šumama iz parlamentarne procedure i komentari na Prijedlog zakona o šumama,

Urgencija Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u vezi Prijedloga zakona o šumama, broj: 02-26-1585/19 od 23.8.2019. godine

Dopis Udruženja inženjera i tehničara šumarstva Federacije BiH u vezi Prijedloga zakona o šumama

- Zaključak Udruženja inženjera i tehničara šumarstva Federacije BiH u vezi Prijedloga zakona o šumama

- Komentar Udruženja inženjera i tehničara šumarstva Federacije BiH u vezi Prijedloga zakona o šumama

-Prijedlog amandmana Udruženja inženjera i tehničara šumarstva Federacije BiH na Prijedlog zakona o šumama

-Komentar Udruženja inženjera i tehničara šumarstva Federacije BiH na Prijedlog zakona o šumama

- Novi dopis Udruženja šumarskih inžinjera i tehničara Federacije Bosne i Hercegovine u vezi Prijedloga zakona o šumama

- Amandmani na Prijedlog zakona o šumama koje su podnijeli delegati u Domu naroda Ivan Ivić i Stipan Šarac

- Amandmani Vlade Federacije na Prijedlog zakona o šumama

Amandmani delegatkinje Alise Hajdarović na Prijedlog zakona o šumama

- Izjašnjenje Vlade Federacije o amandmanima koje su podnijeli Ivan Ivić i Stipan Šarac na Prijedlog zakona o šumama

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT