AKT/ PREGLEDAČ

(Povučen) Nacrt zakona o građevinskom zemljištu u Federaciji Bosne i Hercegovine,

(Povučen) Prijedlog zakona o građevinskom zemljištu u Federaciji Bosne I Hercegovine,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

Kontrolna izjava o provedenoj procjeni uticaja propisa i izjava o usklađenosti sa pravnom tečevinom EU Prijedloga zakona o građevinskom zemljištu u Federaciji BiH

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA

- Obavijest

DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT