AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju  – skraćeni postupak, 

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

 - Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju – skraćeni postupak, broj: 02-02-1114/22 od 27.5.2022. godine PD - 34. sj. 28.6.2022. godine, DN – 20. sj. 28.7.2022, „Službene novine Federacije BiH“, broj 61/22,