AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o plaćama i drugim  naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i  Hercegovine - skraćeni postupak

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine - skraćeni postupak, broj: 02-02-1427/22 od 1.7. 2022. godine, PD - 35. sj. 26.7.2022. godine, DN – 20. sj. 28.7.2022, „Službene novine Federacije BiH“, broj 61/22,