AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, 

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 02-02-780/22 od 11.4.2022. godine (PD – 34. sj. 28.6.2022. godine, DN – 20. sj. 28.7.2022. donijeta), „Službene novine Federacije BiH“, broj 62/22,