AKT/ PREGLEDAČ

Nacrt zakona o zaštiti civilnih žrtva rata u Federaciji Bosne i Hercegovine,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

Zaključak Skupštine Srednjobosanskog kantona o Nacrtu zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine,

Zaključak Skupštine Posavskog kantona u vezi Nacrta zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine,

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA

- Obavijest

DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest 

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT