AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o dopunama Zakona o premjeru i katastru nekretnina - skraćeni postupak,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Zakon o dopunama Zakona o premjeru i katastru nekretnina - skraćeni postupak, broj: 02-02-1489/22 od 12.7.2022. godine, PD - 35. sj. 26.7.2022. godine, DN – 20. sj. 28.7.2022, „Službene novine Federacije BiH“, broj 61/22