AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog odluke o razrješenju člana Nezavisnog odbora

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Odluka o razrješenju člana Nezavisnog odbora, broj: 01/6-02-813/22-1 od 28.6.2022. godine – (PD – 34. sj. 28.6.2022. godine, DN – 20. sj. 28.7.2022. donijeta), „Službene novine Federacije BiH“, broj 61/22,