AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica – hitni postupak

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

Primjedbe Udruženja poslodavaca Federacije na Prijedlog zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica

- Amandman Slađana Ilića

- Prijedlog amandmana Facebook grupe Glas malih biznisa

- Prijedlog amandmana Udruge gospodarstvenika Posušje na Prijedlog zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica

- Amandmani delegatkinje Daliborke Milović

- Otvoreno pismo Stranke penzionera BiH

- Zaključci Saveza općina i gradova Federacije BiH

- Amandmani Rame Isaka, Senada Alića i Rasima Pajića

- Amandmani Anera Žuljevića

- Dva amandmana Vlade Federacije na Prijedlog zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica

- Deset amandmana Vlade Federacije na Prijedlog zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica

- Prijedlog zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica

- Amandmani delegata Elvedina Mušanovića

- Amandmani Sandre Imširović i Borisa Krešića na Prijedlog zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica

- Amandman Vibora Handžića

- Amandman Kluba delegata hrvatskog naroda u Domu naroda

- Izjašnjenje Vlade Federacije BiH o amandmanima

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica – hitni postupak, broj: 02-02-767/20 оd 7.4.2020. godine – (DN – 5. van. sj. 4.5. 2020., PD – 9. van. sj. 23.4. 2020.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 28/20