Nastavak 19. redovne sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


17.03.2017.

Zakazan nastavak 19. sjednice i 20. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za četvrtak, 30. marta 2017. godine u 11 sati.

Za nastavak 19. sjednice preostala je tačka dnevnog reda:

 1. Program rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu.

Za 20. sjednicu predlažen slijedeći:

D N E V N I  R E D

 1. Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju – hitni postupak,
  - Amandmani Vlade FBiH,
  - Amandman Predraga Kojovića,
  - Amandmani Anera Žuljevića,

  - Amandmani Anera Žuljevića,
  - Savez udruzenja penzionera u FBIH,
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu – skraćeni postupak,
  - Mišljenje
  - Amandmani skupštine ZHK
  - Izjašnjenje Vlade FBiH

  - Amandman Predraga Kojovića,
 3. Prijedlog  zakona o izmjenama Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine,
 4. Prijedlog zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 5. Prijedlog zakona o Gradu Cazin,
 6. Prijedlog zakona o Gradu Goražde,
 7. Prijedlog zakona o Gradu Livno,
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija  u Federaciji Bosne i Hercegovine,
  - Amandmani Vlade FBiH
  - Amandman Sanela Mušovića

  - Amandman Edina Forte,
 9. Nacrt zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja (predlagač: Ismet Osmanović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine),
  - Mišljenje Vlade Federacije,
 10. Nacrt Programa rada Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu,
 11. Odluka o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu,
 12. Izvještaj revizije učinka na temu: „Određene mjere iz Federalnog plana upravljanja otpadom nisu implementirane u zadatim rokovima“,
 13. Izvještaj o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu,
 14. lzvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta Federacije BiH za 2016. godinu,
 15. Godišnji finansijski izvještaji Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za period 1.1. – 31.12.2016. godine.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.