AKT/ PREGLEDAČ

Nacrt zakona o podršci porodicama sa djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine,

Prijedlog zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

Mišljenje Vlade Unsko – sanskog kantona o Nacrtu zakona o potpori porodicama s djecom

Mišljenje Skupštine Bosansko – podrinjskog kantona Goražde o Nacrtu zakona o podršci porodicama sa djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine,

Mišljenje Skupštine Zeničko – dobojskog kantona o Nacrtu zakona o podršci porodicama sa djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine 

Mišljenje Skupštine Kantona Sarajevo o Nacrtu zakona o podršci porodicama sa djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine

Mišljenje Skupštine Tuzlanskog kantona o Nacrtu zakona o podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine

Zaključak Skupštine Posavskog kantona o Nacrtu zakona o podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine

Amandmani na Prijedlog Zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine, koje je podnio Aner Žuljević delegate u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH

Amandman Kluba zastupnika Demokratske fronte u Zastupničkom domu i delegata Demokratske fronte na Prijedlog zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA

- Obavijest

DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT