AKT/ PREGLEDAČ

Nacrt zakona o podršci porodicama sa djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine,

Prijedlog zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine

Izjašnjenje Vlade Federacije o amandmanima delegata Anera Žuljevića na Prijedlog zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine,

Izjašnjenje Vlade Federacije o amandmanima delegata Rasima Pajića na Prijedlog zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

Mišljenje Vlade Unsko – sanskog kantona o Nacrtu zakona o potpori porodicama s djecom

Mišljenje Skupštine Bosansko – podrinjskog kantona Goražde o Nacrtu zakona o podršci porodicama sa djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine,

Mišljenje Skupštine Zeničko – dobojskog kantona o Nacrtu zakona o podršci porodicama sa djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine 

Mišljenje Skupštine Kantona Sarajevo o Nacrtu zakona o podršci porodicama sa djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine

Mišljenje Skupštine Tuzlanskog kantona o Nacrtu zakona o podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine

Zaključak Skupštine Posavskog kantona o Nacrtu zakona o podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine

Amandmani na Prijedlog Zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine, koje je podnio Aner Žuljević delegate u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH

Amandman Kluba zastupnika Demokratske fronte u Zastupničkom domu i delegata Demokratske fronte na Prijedlog zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine

Amandman Rasima Pajića,

Amandmani Vlade Federacije na Prijedlog zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine

Amandman delegata Demokratske fronte u Domu naroda i Kluba zastupnika Demokratske fronte u Zastupničkom domu na Prijedlog zakona o materijalnoj podršci porodicama sa djecom u Federaciji BIH

Izjašnjenje Vlade Federacije o amandmanima Kluba zastupnika Demokratske fronte u Zastupničkom domu i grupe delegata Demokratske fronte u Domu naroda na Prijedlog zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine

Amandman delegata Sandre Imširović i Borisa Krešića na Prijedlog zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji BiH

Izjašnjenje Vlade Federacije o Amandmanu delegata Sandre Imširović i Borisa Krešića na Prijedlog zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA

- Obavijest

DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest 

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

- Obavijest

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT