AKT/ PREGLEDAČ

- Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu – skraćeni postupak,

- Pismo Vlade FBiH

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

- Mišljenje

- Amandmani skupštine ZHK

- Izjašnjenje Vlade FBiH

- Amandman Predraga Kojovića,

- Izjašnjenje Vlade FBiH o amandmanima

- Amandman Osmana Ćatića

- Izjašnjenje Vlade FBiH o amandmanu

- Amandman Anera Žuljevića

- Izjašnjenje Vlade FBIH o amandmanima

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu „Službene novine Federacije BiH“, broj 89/18,