6. redovna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


12.01.2024.

Zakazana 6. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za četvrtak, 25. januar 2024. godine sa početkom u 12 sati.

Za sjednicu predložen sljedeći:

D N E V N I R E D

  1. Verifikovanje mandata delegatima u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
  2. Prijedlog odluke o privremenom finansiranju Federacije Bosne i Hercegovine za period januar – mart 2024. godine,
  3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za period 1.1. – 31.3. 2024. godine,
  4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2024. godinu i procjenu plana za 2025. i 2026. godinu i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Federalnog Zavoda za zapošljavanje za 2024. godinu,
  5. Prijedlog zakona o posebnom registru osoba pravosnažno osuđenih za krivična djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine, (predlagateljica: Jelena Pekić, delegatkinja u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine),
  6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu,
  7. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Program integriranog razvoja koridora Save i Drine primjenom višefaznog programskog pristupa,
  8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na dopunu Statuta Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje,
  9. Izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuća rezerva" Vlade Federacije iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu za period 01.01. do 30.06.2023.godine.