AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o privremenom finansiranju zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za period 01.01.-31.03.2024. godine,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT