AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i  međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za program  integriranog razvoja koridora Save i Drine primjenom višefaznog programskog pristupa,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

 - Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Odluka o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD)  za Program integriranog razvoja koridora Save i Drine primjenom višefaznog programskog pristupa, broj: 02-02-2440/23 od 29.9.2023. godine (PD - 7. redovna sjednica 28.11.2023. godine i DN - 6. sjednica 25.1.2024. godine) (Službene novine Federacije BiH broj: 7/24)