AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na finansijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH za 2023.godinu

 

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, broj: 02-11-1265/23 od 7.4.2023. godine (PD- nastavak 6. redovne sjednice 10.1.2024. godine i DN- 6. sjednica 25.1.2024. godine (Službene novine Federacije BiH broj: 7/24)