AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2024. godinu i procjenu plana za 2025. i 2026. godinu i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2024. godinu,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2024. godinu i procjenu plana za 2025. i 2026. godinu  i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2024. godinu, broj: 02-11-22/24 od 3.1.2024. godine  (PD - 9. redovna sjednica 24.1.2024. godine i DN - 4. vanredna sjednica 25.1.2024. godine) (Službene novine Federacije BiH broj: 7/24)