2. redovna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


14.06.2023.

Zakazana 2. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za ponedjeljak, 26. juni 2023. godine u 12 sati

Za sjednicu predložen sljedeći:

D N E V N I R E D

 1. Verifikacija mandata delegatima u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH,
 2. Presuda Ustavnog suda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine U-22/21 od 21. 3. 2023. godine,
 3. Presuda Ustavnog suda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine U-19/22 od 5. 4. 2023. godine,
 4. Prijedlog zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 5. Prijedlog zakona o električnoj energiji Federacije Bosne i Hercegovine,
 6. Prijedlog zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije,
 7. Izvještaj o izvršenju programa rada Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji BiH za 2022. godinu,
 8. Odluke o davanju prethodne saglasnosti na Pravila Ustanove za socijalno zbrinjavanje:
  a) Odluka o davanju prethodne saglasnosti na Pravila Ustanove za socijalno zbrinjavanje, odgoj i obrazovanje – Sarajevo,
  b) Odluka o davanju prethodne saglasnosti na Pravila Ustanove za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu – Ljubuški,
  c) Odluka o davanju prethodne saglasnosti na Pravila Ustanove za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu – Bakovići,
  d) Odluka o davanju prethodne saglasnosti na Pravila Ustanove za socijalno zbrinjavanje, zdravstvenu njegu, odgoj i obrazovanje – Pazarić,
  e) Odluka o davanju prethodne saglasnosti na Pravila Ustanove za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu – Drin,
 9. Godišnji izvještaj o rezulatatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2022. godinu,
 10. Izvještaj predsjednika Federacije BiH o donesenim odlukama o pomilovanju pravosnažno osuđenih osoba u 2022. godini,
 11. Informacija o stanju sigurnosti-kriminaliteta na području Federacije BiH za period januar-decembar 2022. godine,
 12. Kvartalni izvještaj o dugu Q4/2022,
 13. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa (6M) na dan 25.04.2023. godine,
 14. Izbor i imenovanja.

 

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.
 

Mediji i javnost će moći pratiti sjednicu putem streama na YouTube kanalu Doma naroda.