Nastavak 21. redovne sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


23.06.2017.

Zakazan nastavak 21. sjednice i 22. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za četvrtak, 6. juli 2017. godine u 11 sati.

Za nastavak 21. sjednice preostale su sljedeće tačke dnevnog reda:

       7. Nacrt zakona o porezu na dohodak,
      
 8. Nacrt zakona o doprinosima,

Za 22. sjednicu predlažen slijedeći:

D N E V N I  R E D

 1. a) Zaključak u vezi presude broj U - 1/15 od 13.12.2016. godine,
  b) Zaključak u vezi presude broj U - 20/16 od 8.5.2017. godine,
  c) Zaključak u vezi presude broj U - 33/16 od 22.3.2017. godine,
  d) Zaključak u vezi presude broj U – 3/15 od 11.4.2017. godine,
 2. Prijedlog za rješenje spornih pitanja u Prijedlogu Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine,
 3. Prijedlog zakona o izmjenama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine – hitni postupak,
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini,
 6. Nacrt zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 7. Nacrt zakona o koncesijama,
 8. Prijedlog Programa rada Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu,
 9. Nacrt izmjena i dopuna Poslovnika o radu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
 10. Nacrt Odluke o Stručnoj službi Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
 11. Nacrt Odluke o Zajedničkoj službi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
 12. Godišnji izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Željeznice Federacije BiH“, d.o.o. Sarajevo  za 2015. godinu,
 13. Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2016. godinu,
 14. Izvještaj o izvršenju Programa rada  Agencije  za  reviziju  privatizacije u Federaciji  Bosne  i  Hercegovine za 2016. godinu,
 15. Izvještaj o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu 
  Izvještaj o izvršenju finansijskog plana za 2016. godinu, 
 16. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu,
 17. - Izvještaj o radu Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, 
  - Informacija o bankarskom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2016. godine,
  - Informacija o mikrokreditnom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 31.12. 2016. godine,
  - Informacija o sektoru lizinga Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 31.12. 2016. godine,
  - Izvještaj o radu samostalnog odjela Ombudsmena za bankarski sistem Federacije Bosne i Hercegovine za period 1.1.2016. – 31.12. 2016. godine,
 18. Kvartalni izvještaj o dugu Q1/2017. godine,
 19. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 11.4., 25.4. i 9.5. 2017. godine,

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.