Zakazana 3. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


20.07.2023.

Zakazana 3. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za ponedjeljak, 31. juli 2023. godine u 12 sati.

Za sjednicu predložen sljedeći:

 D N E V N I  R E D

 1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinuhitni postupak,
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinuhitni postupak,
 3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, izmjene i dopune Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2023. godinu (Anex I) i Odluku o načinu izvršavanja Rebalansa Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu,
 4. Dokument okvirnog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period 2024. – 2026. godina,
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovineskraćeni postupak,
 6. Prijedlog zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 7. Prijedlog zakona o električnoj energiji Federacije Bosne i Hercegovine,
 8. Prijedlog zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije,
 9. Prijedlog zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 10. Nacrt zakona o izmjenama i dopuni Zakona o prekršajima,
 11. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima u postupku izdavanja energetske dozvole za izgradnju VE Slovinj privrednog društva “Vjetrolektrane” d.o.o. Glamoč i Prijedlog zaključka o davanju prethodne saglasnosti u postupku izdavanja Energetske dozvole privrednom društvu „Vjetrolektrane” d.o.o. Glamoč,
 12. Izvještaj Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2022. godinu,
 13. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije (7Y) obveznica,
 14. Kvartalni izvještaj o dugu Q1/2023,
 15. Godišnji plan zaduživanja Federacije BiH za 2023. godinu,
 16. Izbor i imenovanja.

 

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

Mediji i javnost će moći pratiti sjednicu putem streama na YouTube kanalu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.