AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine  - skraćeni postupak

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trezoru u FBiH – skraćeni postupak, broj: 02-02-1843/23 od 22.6.2023. godine, (PD - 4.redovna sjednica, 25.7.2023. godine, DN- 3.sjednica, 31.7.2023. godine, “Službene novine Federacije BiH” broj: 60/23)