AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o zaštiti civilnih  žrtava  rata u Federaciji Bosne i Hercegovine,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

- Amandman Vlade FBiH

- Amandmani Damir Džeba

- Izjašnjenje Vlade Federacije o amandmanima Damira Džebe

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Prijedlog zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u FBiH, broj: 02-02-1428/23 od 22.6.2023. godine (PD - 4.redovna sjednica, 25.7.2023. godine, DN- 3.sjednica, 31.7.2023. godine,(Službene novine Federacije BiH) broj: 60/23)