18. vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


12.04.2018.

 

Izvještaj sjednice Doma naroda

Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o zdravstvenom osiguranju, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosima usvojeni su jučer na 18. vanrednoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH.

Dom naroda prihvatio je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sistemima, Nacrt zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH, Nacrt zakona o ugostiteljstvu Federacije BiH i Nacrt Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju te donio odluke: o utvrđivanju Privremenih smjernica Politike za provođenje energijske efikasnosti u Federaciji BiH; davanju saglasnosti na Izmjene i dopune (Rebalans) Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2017. (konsolidovani); Izmjenama i dopunama Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2017. (Rebalans) - (Anex I) i Odluku o načinu izvršavanja Rebalansa Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2017.

Data je saglasnost na izvještaje o radu Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2016., na Rebalans finansijskog plana Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH za 2017., i na Plan rada i razvoja Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH za 2017.

Prihvaćena je Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju Bloka 7- 450 MW u TE Tuzla investitora Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo,

- Prijedlog Zaključka o davanju prethodne saglasnosti u postupku izdavanja Energetske dozvole investitoru JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo,

- Završna Informacija o izboru Projektnog partnera za izgradnju bloka 7- 450 MW u TE „Tuzla“ sa Prijedlogom zaključka koji je Vlada Federacije prihvatila na 127. sjednici održanoj 10.11.2017., Zaključkom,V., broj: 1453/2017.

Dom naroda nije usvojio Godišnji izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Željeznice Federacije BiH“, d.o.o. Sarajevo za 2015. ni Izvještaj o radu Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine za 2016.

Usvojeni su Izvještaj o radu FERK-a.