18. vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


12.04.2018.

Zakazana 18. vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za četvrtak, 19. april  2018. godine u 11 sati.

Za sjednicu predložen slijedeći:

D N E V N I R E D

 1. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine - skraćeni postupak,
 2. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o zdravstvenom osiguranju - skraćeni postupak,
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode – skraćeni postupak,
 4. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosima  - skraćeni postupak,
 5. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sistemima,
 6. Nacrt zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 7. Nacrt zakona o ugostiteljstvu Federacije Bosne i Hercegovine,
 8. Nacrt Zakona o elektronskom potpisu Federacije Bosne i Hercegovine,
 9. Nacrt zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju,
 10. Odluka o utvrđivanju
  Privremenih smjernica Politike za provođenje energijske efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, 
 11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune (Rebalans) Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2017.godinu (konsolidovani),
  Izmjene i dopune Finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2017. godinu (Rebalans) - (Anex I) i
  Odluku o načinu izvršavanja Rebalansa Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2017.godinu,
 12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izvještaje o
  Radu Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu,
  Izvještaj o finansijskom poslovanju za period od 01. 01. do 31. 12. 2016. godinu,
  - Izvještaj o radu direktorice Zavoda za transfuzijsku FBiH januar – decembar 2016. godine,
  - Izvještaj o radu Upravnog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH za 2016. godine
 13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Rebalans finansijskog plana Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu,
 14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan rada i razvoja Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, 
 15. Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju Bloka 7- 450 MW u TE Tuzla investitora Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo,
  - Prijedlog Zaključka o davanju prethodne saglasnosti u postupku izdavanja Energetske dozvole investitoru JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo,
  - Završna Informacija o izboru Projektnog partnera za izgradnju bloka 7-450 MW u TE „Tuzla“ sa Prijedlogom zaključka koji je Vlada Federacije prihvatila na 127. sjednici održanoj 10.11.2017. godine, Zaključkom,V., broj: 1453/2017,
 16. Godišnji izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Željeznice Federacije BiH“, d.o.o. Sarajevo  za 2015. godinu
 17. Izvještaj o radu FERK -a za 2016. godinu
 18. Izvještaj o radu Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu,
 19. Program o prestrukturiranju elektroenergetskog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 20. Izbori i imenovanja.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.