1. vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


07.05.2019.

Zakazana  1. vanredna sjednica  Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za četvrtak, 16. maja 2019. godine u 13 sati.

Za 1. vanrednu sjednicu predložen slijedeći:

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Rebalans Finansijskog plana Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu,
 2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu,
 3. Izvještaj o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu,
 4. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u periodu od 1.1. do 31.12. 2018. godine,
 5. Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 31.12. 2018. godine,
 6. Kvartalni izvještaj o dugu Q1/2019,
 7. Godišnji plan zaduživanja za 2019. godinu,
 8. Strategija upravljanja dugom 2019. – 2021. godine,
 9. Izvještaj o izvršenju Programa rada Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2018. godinu,
 10. Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji Bosne i Hercegovine za period juli – decembar 2018. godine,
 11. Izvještaji Fonda za profesionalnu rehabiltaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2018. godinu,
 12. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2018. godinu,
 13. Odluka o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu,
 14. Izbor i imenovanja.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.