Nastavak 18. redovne sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


20.02.2017.

Zakazan nastavak 18. sjednice i 19. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za četvrtak, 2. marta 2017. godine u 11 sati.

Za nastavak 18. sjednice preostale su slijedeće tačke dnevnog reda:

4.  Prijedlog zakona o bankama (korigirani tekst), 
   - Amandman Anera Žuljevića,
   - Izjašnjenje Vlade FBiH o amandmanu Anera Žuljevića,
   - Amandman Osmana Ćatića,
   - Izjašnjenje Vlade FBiH o amandmanu Osmana Ćatića,
   - Amandmani Vlade FBiH,
6. Nacrt zakona o prijevozu opasnih materija
7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Obračun sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, 
8. Izvještaj o izvršenju Programa rada Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2015. godinu,
9. a) Izvještaj  o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 7.6.2016. godine, 
   b) Izvještaj  o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 18.10.2016. godine,
   c) Izvještaj  o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 8.11.2016. godine,
   d) Izvještaj  o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 22.11.2016. godine, 
   e) Izvještaj  o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 6.12.2016. godine,
    f) Izvještaj  o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 22.12.2016. godine,
10. a) Prijedlog odluke o:  
- Izvještaju o radu Nadzornog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje za 2014.godinu, 
- Zaključak Vlade Federacije,
    b) Prijedlog odluke o:  
- Izvještaju o radu Nadzornog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje za 2015.godinu, 
- Zaključak Vlade Federacije,
11. Izvještaj o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK - a za 2015. godinu,
12. a) Izvještaj o zaduženju za četvrti kvartal 2015. godine,
     b) Plan zaduživanja za 2016. godinu,
     c) Kvartalni izvještaj o dugu Q2 2016. godine,
     d) Kvartalni izvještaj o dugu Q3 2016. godine, 
13. Izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuća rezerva“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, po odlukama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, rješenjima premijera i zamjenika premijera Federacije Bosne i Herceogovine za period 1.1. -30.6. 2016. godine, 
14. a) Izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period 01.01. — 30.06.2016. godine,       
      b) Izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period 1.7. — 31.12.2016. godine,
15. Izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine za 2015. godinu,
16. Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2015. godine,
17. Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala  privrednih društava i banaka u Federaciji Bosne i Hercegovine za period novembar 2015. godine – juni 2016. godine,
Prijedlog zaključka,
18. Informacija o stanju sigurnosti na području Federacije BiH za 2016. godinu,
19. Dokument okvirnog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period 2017.- 2019. godina, 

Za 19. sjednicu predlažen slijedeći:

D N E V N I  R E D

 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Federalnom pravobranilaštvu – hitni postupak,
 2. Prijedlog zakona o Jedinstvenom registru korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi,
  - Amandmani Vlade Federacije,
 3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izvještaje o radu Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu,
  - Izvještaj o radu Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i  Hercegovine za period januar – decembar 2015.godine;
  Izvještaj o finansijskom poslovanju Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za period 01.01.-31.12.2015.godine;
  - Izvještaj o radu Upravnog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2015.godinu i
  - Izvještaj o radu direktorice Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za period januar – decembar 2015.godine,
 4. Izvještaj o poslovanju dioničkog društva BH Telecom za period I – XII 2015. godine – revidirani,
 5. Prijedlog odluke  o davanju saglasnosti na
  - Izvještaj „Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvena zaštita u Federaciji Bosne i Hercegovine – 2015.godina“,
 6. Program rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu,
 7. Prijedlog odluke o Zajedničkoj službi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (predlagač: Zakonodavno-pravna komisija Predstavničkog doma).

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.